temeto 211
Már legalább ezer éve létező hagyomány, hogy az egyház Mindenszentekkor emlékezik az elhunyt hívőkre, a családok pedig a halottaikra. A Mindenszentek az üdvözült lelkek emléknapja.

Bár a hagyomány régi, sajnos még mindig sokan nem tudják, hogyan illik viselkedni a temetőben (és nem csak ilyenkor, hanem egész évben). Íme néhány alapelv:

Ne vigyünk a temetőbe kutyát, még pórázon sem. Előzzük meg, hogy illetlen dolgokat tegyen a sírok között.

 

Lehetőleg kerüljük a dohányzást, tiszteljük annyira az elhunytakat, hogy megálljuk a pöfékelést arra az egy-két órára..
Biciklit szintén ne vigyünk be a temetőbe. Hagyjuk lezárva a bejáratnál.

Mivel a temetőnek van egy szentsége, és az elhunytak nyugalmát jó esetben mindannyian tiszteljük, figyeljünk oda arra is, hogy úgyszintén illetlenségnek számít a temetőben enni, hangosan beszélgetni, nevetgélni vagy telefonálni.

Most pedig essen pár szó a Mindenszentekkor követett hagyományainkról és azok eredetéről:

A hagyomány szerint a Mindenszentek és a halottak napja közötti éjjel hazalátogatnak a holt lelkek, és azért gyújtottak gyertyát otthon a háznál is, hogy a lelkek ne tévedjenek el, és könnyen visszataláljanak, ne háborgassák az élőket.

Zentán hagyomány volt, hogy a családtagok mindenike meggyújtott egy gyertyát, és hittek benne, hogy akié legelőször leég, az fog először meghalni. Sajnos ez nem egy túl pozitív hagyomány..

Mindenszentekkor számos tiltást követtek őseink, hogy ne zavarják meg a holtak nyugalmát.  Tilos volt mosni egész héten, nehogy a hazajáró lélek vízben álljon, mivel akkor a néphit szerint megsárgulna a ruha.

Nem meszeltek, mert akkor a néphit szerint férgek lepnének el mindent.

Halottak napján nem végeztek földmunkát, mert hitük szerint megbetegszik, aki ezt a tiltást megszegi.

Ezen a héten varrni volt tilos volt, mert minden öltés egy szúrás a halottnak.

A sírokat a hagyomány szerint virágokkal, koszorúkkal díszítik, és estefelé gyertyákkal, mécsesekkel világítják ki. A család minden halottjára egy-egy gyertyát gyújtanak. A lángnál megmelegedhetnek a fázó lelkek, és visszatalálnak nyughelyükre.

Azokért, akik nyughelye ismeretlen máglyát gyújtottak, miközben szüntelen harangoztak.

Gyújtsunk gyertyát elhunyt szeretteinkért ezen a napon!